Organizaţia noastră a apărut în 1996 ca agenţie de implementare a proiectelor Swiss Labor Assistance (devenită ulterior SOLIDAR Suisse) în domeniul serviciilor pe piaţa muncii, modernizării sindicatelor şi a dialogului social în România.

În anul 2000 am constituit Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei - SAH ROM (ADO SAH ROM), organizaţie neguvernamentală înregistrată în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor din România.

Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei - SAH ROM (ADO SAH ROM) este o organizaţie independentă, înfiinţată ca persoană juridică fără scop lucrativ în anul 2000. SOLIDAR Suisse, unul dintre membrii nostri fondatori este o organizaţie neguvernamentală elveţiană cu peste 70 de ani de experienţă în ajutor umanitar şi cooperare pentru dezvoltare. 

Experienţa noastră, dobândită ca agenţie de implementare a proiectelor din domeniul pieţei muncii, dialogului social şi dezvoltarea organizaţiilor începând cu anul 2000 s-a îmbogăţit cu un domeniu de expertiză nou – migraţia-, prin proiectele desfăşurate în parteneriat cu organizaţii din România sau cu reţeaua europeană SOLIDAR şi membrii săi.

Până în august 2015 ADO SAH ROM a derulat activităţi de informare, conştientizare, cercetare, advocacy şi monitorizare a politicilor publice, a facilitat accesul cetăţenilor la servicii şi a promovat interesele diferitelor grupuri sociale. 

În august 2015, la aniversarea a 15 ani de activitate, ADO SAH ROM și-a redefint scopul, misiunea și viziunea, și-a schimbat sediul social și și-a schimbat denumirea în Asociația pentru Ocupare, Dialog și Migrație CONECT. Pe scurt, Asociația CONECT.