blog
English Version
marţi 21 noiembrie 2017, 08:12
Asociaţia CONECT Căutaţi ADO SAH ROM? Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei SAH ROM
Cooperare pentru dezvoltare

Ajutorul pentru dezvoltare sau cooperarea pentru dezvoltare (denumit şi asistenţă oficială pentru dezvoltare, asistenţă pentru dezvoltare, asistenţă tehnică, ajutor internaţional sau ajutor extern) este ajutorul acordat de guverne şi de alte agenţii pentru a sprijini progresul economic, de mediu, social şi politic al ţărilor în curs de dezvoltare. Acesta se distinge de ajutorul umanitar, concentrându-se pe reducerea sărăciei pe termen lung, mai degrabă decât pe răspunsul punctual, pe termen scurt. Cooperarea pentru dezvoltare pe termen lung este utilizată pentru a exprima ideea că trebuie să existe un parteneriat între donator şi primitor, în antiteză cu situaţia tradiţională, în care relaţia a fost dominată de bunăstarea şi cunoştinţele specializate ale uneia dintre părţi.

 

Cea mai mare parte a ajutorului pentru dezvoltare provine de la ţările occidentale industrializate. Ajutorul poate fi bilateral, dat de o ţară alteia în mod direct sau poate fi multilateral, oferit de către ţara donatoare unei organizaţii internaţionale, precum Banca Mondială sau agenţiile Organizaţiei Naţiunilor Unite, care apoi distribuie ajutorul către ţările în curs de dezvoltare. Proporţia este în prezent de aproximativ 70% ajutor bilateral şi de 30% ajutor multilateral. Aproximativ 80-85% din ajutorul pentru dezvoltare provine din surse guvernamentale, sub forma asistenţei oficialepentru dezvoltare (ODA), restul de 15-20% provenind de la organizaţii private, cum ar fi organizaţiile neguvernamentale, fundaţiile şi organizaţiile de caritate. România a devenit stat donator odată cu intrarea sa în Uniunea Europeană.

 

ADO SAH ROM este membru observator al FOND România şi susţine demersurile acesteia de a contribui la dezvoltarea şi implementarea unei politici coerente şi eficiente a României în domeniul cooperării pentru dezvoltare internaţională şi ajutorului umanitar şi de a creşte capacitatea organizaţiilor membre de a educa publicul larg cu privire la cooperarea pentru dezvoltare internaţională, prin implementarea de proiecte şi programe specifice, networking, instruire, cercetare, dezvoltare de politici publice şi activităţi de advocacy.

 

ADO SAH ROM:

  • Susţine îmbunătăţirea cadrului legislativ privind politica naţională de cooperare pentru dezvoltare, astfel încât aceasta să permită acordarea asistenţei directe.
  • Susţine îmbunătăţirea cadrului metodologic de acordare a asistenţei oficiale pentru dezvoltare, prin elaborarea unor proceduri cu privire la raportare, monitorizare, sisteme de indicatori, modalităţi de plată, tipuri de activităţi (ex. asistenţa tehnică, proiecte investiţionale, suport bugetar), achiziţii sau contractarea consultanţilor.
  • Doreşte să se asigure că eforturile României nu urmăresc doar investiţiile în infrastructura sau creşterea economică a ţărilor ţintă  - privită ca un mijloc de combatere a sărăciei, ci şi munca decentă, drepturile omului, parteneriatul cu societatea civilă şi sectorul privat, crearea de noi locuri de muncă, mediul înconjurător şi accesul la tehnologie.
  • Susţine că populaţia trebuie informată cu privire la semnificaţia cooperării pentru dezvoltare şi rolul şi poziţia României în acest domeniu.