În 2012 doar 6765 de chinezi se aflau în România, reprezentând 0,000504% din populaţia Chinei. Rolul organizaţiilor neguvernamentale este să se asigure că România este o societate echitabilă şi tolerantă, care garantează respectarea drepturilor omului şi promovează participarea activă a străinilor la viaţa economică, socială şi culturală a societăţii în care trăiesc. Prin proiectele sale, ADO SAH ROM şi-a propus să sprijine comunitatea chineză din România, publicând Ghidul Bun venit în România! şi Vocabularul tematic de limba română în limba chineză, organizând cursuri de limba română sau oferind consiliere socială și juridică.  

Duminică, 3 februarie 2013, Rodica Novac, coordonator al ADO SAH ROM, s-a aflat printre laureaţii primei ediţii ai „Galei Premiilor Casei Româno – Chineze”, la categoria Structuri ale societăţii civile active în construcţia relaţiilor bilaterale, alături de nume importante ale diplomaţiei, ştiinţei, mediului de afaceri, mediului politic, al culturii şi sportului din cele două ţări.

Evenimentul a avut loc în prezenţa excelenţei sale Huo Yuzhen, Ambasador extraordinar şi plenipotenţial al Republicii Populare Chineze în România şi a fost organizat de Casa Româno-Chineză, asociaţie neguvernamentală care îşi propune să promoveze şi să dezvolte relaţiile de prietenie dintre România şi China şi să se constituie în cel mai important promotor al colaborării dintre cele două ţări în cadrul societăţii civile româneşti.

Mulţumirile noastre se îndreaptă către echipa proiectului, parteneri, experţi, translatori, lectori, voluntari, finanţatori, cărora le datorăm aceste realizări, precum şi către Asociaţia Casa de Prietenie Româno-Chineză, pentru faptul că a apreciat eforturile noastre.

ADO SAH ROM