blog
English Version
marţi 21 noiembrie 2017, 08:16
Asociaţia CONECT Căutaţi ADO SAH ROM? Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei SAH ROM
Educatie pentru dezvoltare

Educaţia pentru dezvoltare este un proces educaţional complex, menit a contribui la promovarea unei mai bune înţelegeri a problemelor cu care se confruntă statele în curs de dezvoltare. În acest scop, promovează o mai profundă cunoaştere a proceselor economice, sociale, politice, de mediu şi culturale ce afectează aceste state. Totodată, prin natura sa,  acordă oamenilor posibilitatea de a trece de la înţelegerea problemelor de dezvoltare existente la nivel internaţional, a cauzelor şi efectelor problemelor globale, la implicarea personală şi acţiuni informate.

 

Fiind fondată pe valorile solidarităţii, egalităţii, incluziunii şi cooperării, educaţia pentru dezvoltare contribuie la creşterea solidarităţii cu ţările în curs de dezvoltare şi la crearea unui sprijin puternic, din partea opiniei publice, în favoarea politicii naţionale de cooperare internaţională pentru dezvoltare.

 

La nivel naţional, educaţia pentru dezvoltare este parte integrantă a politicii naţionale de cooperare pentru dezvoltare, fiind coordonată de Ministerul Afacerilor Externe.

 

ADO SAH ROM este membru al grupului de lucru din cadrul FOND România şi doreşte să contribuie la:

  • Creşterea conştientizării actorilor guvernamentali şi al publicului larg cu privire la justiţie socială, echitate, drepturile omului, dezvoltare durabilă.
  • Îmbunătăţirea dialogului dintre actorii relevanţi referitor la strategia naţională cu privire la educaţia pentru dezvoltare şi a planului anual de acţiune.
  • Schimbul de bune practici în domeniu.