blog
Varianta Romana
Tuesday 21 November 2017, 08:06
CONECT Association Searching for ADOSAHROM? Asociaţia pentru Dezvoltarea Organizaţiei SAH ROM
Our Team

Echipa

Rodica Novac - president

Cătălin Claudiu Hoinărescu - vicepresident

Simona Tutilă - technical coordinator

Dora Constantinovici - communication expert

Simina Guga - councelor

Corina Cherbel - legal councelor

Veronica Ioana Lazăr - editorial director

Ina Miruna Enescu - graphic artist

Ioana Barbara Tănase - DTP artist

Volunteers:

Gina Mocanu

Marius Gîdileanu

Cornelia Călin